Przejdź do treści

Zima 2013

„Przypłynęła chmura sina,
od północy wiatr zacina.
Kot wyjść z domu nie ma chęci.
Coś się tam na dworze święci!
Kraczą wrony na parkanie:
– Jedzie zima , groźna pani!”

Tego­roczna zima obfitowała w duże opady śniegu i nadal mimo kalendarzowej wiosny, na którą czekamy z utęsknieniem nie chce nas opuścić.
Niezwykłe widoki za oknem zachęcały do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu -do spacerów w pobliżu naszego Domu, do jeż­dże­nia na san­kach czy lepie­nia bał­wana.
Miesz­kańcy i pra­cow­nicy ubrani w cie­płą, zimową odzież codzien­nie odgar­niali śnieg z dróg, alejek i samo­cho­dów.
Nawet domowe zwie­rzęta kotka Tosia i pie­sek Skippy zado­wo­lone były z śnieżnych zabaw.
Zima jeszcze króluje niepodzielnie w Babicy, ale czekamy na cieplejsze, prawdziwie wiosenne dni.

Napisz do nas
Skip to content