PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY PRZEPROWADZANYCH W ROKU 2018

12 stycznia 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy przeprowadzanych w roku 2018 znajduje się pod w linku poniżej:

Plan postępowań o udzielenie zamówienia_2018

Prace terapii

Prace terapii 2016

Prace Mieszkańców

Galeria zdjęć domu

„Rośnie, jak na drożdżach” 2019

Sobótki na Filii 2019