Przetarg nieograniczony na dostawę żywności – warzywa, owoce, jaja: II półrocze 2018 r.

30 maja 2018

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie nr 565784-N-2018

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc) / (pdf)

3. Formularz ofertowy (doc) / (pdf)

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prace terapii

Prace terapii 2016

Prace Mieszkańców

Galeria zdjęć domu

Światowy Dzień Chorego

Bal Karnawałowy