Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23 listopada 2018

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej poszczególnych przetargów znajdują się w BIP w zakładce PRZETARGI

Prace terapii

Prace terapii 2016

Prace Mieszkańców

Galeria zdjęć domu

XII Podkarpackie Święto Niepełnosprawnych

25-Lecie DPS w Rzeszowie