PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY PRZEPROWADZANYCH W ROKU 2019

18 stycznia 2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY PRZEPROWADZANYCH W ROKU 2019

Prace terapii

Prace terapii 2016

Prace Mieszkańców

Galeria zdjęć domu

„Rośnie, jak na drożdżach” 2019

Sobótki na Filii 2019