PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY PRZEPROWADZANYCH W ROKU 2019

18 stycznia 2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY PRZEPROWADZANYCH W ROKU 2019

Prace terapii

Prace terapii 2016

Prace Mieszkańców

Galeria zdjęć domu

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej

Święcenie pokarmów – Wielka Sobota 2019