Kurs komputerowy

14 lipca 2021

Nasi mieszkańcy bardzo aktywnie uczestniczyli w szkoleniu ECDL e-CITIZE w ramach projektu „Nowa Perspektywa-wsparcie osób z niepełnosprawnościami ” Realizowany przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Priorytet VIII. Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Prace terapii

Prace terapii 2020

Prace terapii 2016

Galeria zdjęć domu

Euro 2020

Kurs komputerowy