Przejdź do treści

Dzień Chorego w Domu Pomocy Społecznej w Babicy

Dnia 11 lutego 2011 roku w godzinach popołudniowych w Domu Pomocy Społecznej w Babicy miały miejsce uroczyste obchody Dnia Chorego.

Rozpoczęła je Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Kazimierza Górnego. W koncelebrze uczestniczyli również: Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. prałat Stanisław Słowik, Dziekan Dekanatu Czudeckiego – proboszcz Parafii Św. Trójcy w Czudcu ks. Antoni Kocoł, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Babicy – kapelan DPS w Babicy ks. Józef Trzeciak, a także ks. Tadeusz Niziołek proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Nowej Wsi, na której terenie znajduje się Filia DPS w Babicy w Pstrągowej Woli.

We Mszy Św. uczestniczyli również przedstawiciele władz powiatu strzyżowskiego reprezentowane przez Starostę Strzyżowskiego Roberta Godka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżowskiego – Marka Jurystę. Towarzyszyli im: Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego Jacek Boho, członek Zarządu Powiatu Strzyżowskiego Marian Złotek a także radni Powiatu Strzyżowskiego: Anna Szteliga – Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych, Pomocy Rodzinie i Ochrony Środowiska oraz Marek Szorc. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie reprezentowała Małgorzata Kotowicz – Czudec. Wraz z zaproszonymi gośćmi w nabożeństwie uczestniczyli licznie zebrani mieszkańcy, pracownicy oraz emeryci Domu Pomocy Społecznej w Babicy i Filii w Pstrągowej Woli.

Biskup Kazimierz Górny podczas nabożeństwa mówił do zgromadzonych „Będziemy prosić Matkę Bożą o to, abyście nigdy nie zwątpili”. Pochylił się z troską nad mieszkańcami i pracą wykonywaną na rzecz chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Babicy i Filii w Pstrągowej Woli. Życzenia mieszkańcom i pracownikom w czasie nabożeństwa złożył również ks. prałat Stanisław Słowik.

Mieszkańcy i pracownicy DPS oraz zaproszeni goście w skupieniu uczestniczyli we Mszy Św. angażując się w śpiew i recytację modlitw. Błogosławieństwo udzielone przez Biskupa Kazimierza Górnego zakończyło Mszę Św.

Następnie wysłuchano montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez mieszkańców DPS w Babicy i Filii w Pstrągowej Woli pod kierunkiem terapeutów: Agaty Mikuszewskiej, Jadwigi Gnot, Anny Graboś – Złotek – teksty i interpretacja oraz Łukasza Pająka – muzyka i akompaniament. Wyrazem uznania dla odtwórców tekstów i melodii były brawa oraz włączenie się gości we wspólny śpiew.

W dalszej części uroczystości dyrektor placówki Maria Mańko poprosiła ks. Biskupa Kazimierza Górnego o poświęcenie nowych pokoi mieszkańców i pracowni terapii oraz zaadaptowanej na pomieszczenia administracji część i poddasza. Podkreśliła przy tym, że niemożliwym byłoby wykonanie tych zadań bez konstruktywnej współpracy z samorządem powiatu strzyżowskiego i Starostą Robertem Godkiem.

Obchody Dnia Chorego zakończyło wspólne spotkanie przy stole, w czasie którego Starosta Strzyżowski Robert Godek skierował życzenia zdrowia i zadowolenia z pobytu w domu pomocy mieszkańcom. Podziękował również pracownikom za trudną pracę, gratulując osiągnięcia standardów, życząc wytrwałości nakreślił konstruktywną wizję współpracy i realizacji wspólnych celów. List skierowany do pracowników i mieszkańców domu pomocy przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie odczytała Małgorzata Kotowicz – Czudec.

Uczestnicy spotkania, które przedłużyło się do godzin wieczornych, podkreślali jego specyficzną atmosferę pełną radości, ciepła i wzajemnej życzliwości.

Uroczystość Dnia Chorego była bardzo ważnym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Babicy i Filii w Pstrągowej Woli. Podkreśliła wartość ludzkiego cierpienia i więzi z chorymi.

Napisz do nas
Skip to content