PROJEKTY

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli informuje o otrzymaniu grantu w kwocie 421.000,00 zł na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach zadania pn. „Wspólnymi siłami pokonamy COVID-19”, – realizacja zadania w ramach grantu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

W ramach realizacji projektu grantowego wyposażyliśmy w pełni 4 izolatki.

Dokonaliśmy zarówno zakupu sprzętu jak i środków ochrony osobistej , co umożliwia nam działania przeciw rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wsród nich znalazły się m.in. koncentratory tlenu, ozonator powietrza, lampy UVC, krzesła kąpielowe, ozonator przenośny, opryskiwacze bezdotykowe.

Prace terapii

Prace terapii 2020

Prace terapii 2016

Galeria zdjęć domu

Dzień Dziecka

Grillowanie