Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych 
w Babicy
Babica 2
38-120 Czudec
tel./fax 17 27 71 187, 17 27 71 025.

email: dpsbabica2@op.pl
email: sekretariat@dpsbabica.pl

Dyrektor DPS:                      dyrektor@dpsbabica.pl
Kierownik Działu Technicznego:     techniczny@dpsbabica.pl
Kierownik Działu Medycznego:       medyczny@dpsbabica.pl
Księgowość DPS:                    ksiegowosc@dpsbabica.pl
Kadry:                             kadry@dpsbabica.pl
Pracownik socjalny:                psocjalny@dpsbabica.pl
Terapia:                           terapia@dpsbabica.pl
Inspektor Ochrony Danych:          iod@dpsbabica.pl 
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
w Babicy - Filia w Pstrągowej Woli
Pstrągowa - Wola 616
38-121 Pstrągowa
tel. 17 27 71 516

email: dpsbabica2@op.pl
email: sekretariat@dpsbabica.pl

Pracownik socjalny Filia:   psocjalnyfilia@dpsbabica.pl
Terapia Filia:                      terapiafilia@dpsbabica.pl


Prace terapii

Prace terapii 2020

Prace terapii 2016

Galeria zdjęć domu

Dzień Dziecka

Grillowanie