Przejdź do treści

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Strzyżowskiego. Do Domu przyjmowane są osoby (mężczyźni i kobiety) na podstawie decyzji wydanych z upoważnienia Starosty Strzyżowskiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.

Dom Pomocy Społecznej w Babicy funkcjonuje od 1994 roku i przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 75 miejscami w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. Mieszkańcy posiadają również do dyspozycji jadalnię, pokój dziennego pobytu (świetlica), pomieszczenia do rehabilitacji, pracownie terapeutyczne oraz kaplicę. Usytuowany jest w części zespołu parkowo-dworskiego na działce liczącej 4,5 ha we wsi Babica, na terenie gminy Czudec w pow. strzyżowskim. Objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, wpisany w rejestr zabytków pod numerem rejestru Ks.A-976. Zlokalizowany jest pomiędzy lewym brzegiem Wisłoka, a szosą Rzeszów-Strzyżów. Wspaniały drzewostan, duża ilość zieleni, liczne alejki spacerowe na terenie dps czynią go przyjaznym i atrakcyjnym dla mieszkających tutaj chorych mężczyzn.

W roku 2004 otworzono Filię w Pstrągowej Woli. Budynek Filii znajduje się w przysiółku zwanym Pstrągowa Wola. Powstał po zaadaptowaniu i rozbudowie pustostanu po szkole podstawowej. 25 miejsc w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych przeznaczone jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby socjalno-bytowe, zdrowotne, opiekuńcze, społeczne i religijne a w szczególności:

 1. miejsce zamieszkania, wyposażone w niezbędne meble i sprzęt, odzież i obuwie, środki czystości i higieny osobistej,
 2. wyżywienie (również dietetyczne) zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi i wskazaniami lekarza,
 3. opiekę pielęgniarską – łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności,
 4. realizację potrzeb duchowych religijnych.

75 wykwalifikowanych pracowników dba o zaspokajanie potrzeb socjalno – bytowych Mieszkańcom. Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy to pielęgniarki, opiekunowie, pracownicy socjalni, terapeuci, pokojowe – 50 osób. Pozostali to pracownicy administracji, kuchni, pralni, kierowcy, konserwatorzy.

Dom Pomocy Społecznej w Babicy i Filia w Pstrągowej Woli oferują szeroki zakres zajęć terapeutyczny. W Babicy są dwie pracownie terapii: terapia pracowni manualnej oraz pracownia terapii muzyczno-komputerowej. W pracowni manualnej Mieszkańcy realizują swoje zainteresowania poprzez różne formy:

 • arteterapię (malarstwo w różnych technikach, bibułkarstwo, makrama, płaskorzeźba, wycinanki, wyklejanki, decoupage, formy użytkowe),
 • hortikulturoterapia (prowadzenie ogródka kwiatowego, warzywno-owocowego, prace pielęgnacyjne wokół Domu),
 • esteto terapię (spacery, wycieczki, wyjazdy do kina, muzeum),
 • sylwoterapię (spacery do lasu połączone z owocobraniem, grzybobraniem, spacery do zaprzyjaźnionych gospodarzy, zabawy zimowe),
 • kinezyterapię (gimnastyka poranna, proste ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjno-sportowym, gry sportowe indywidualne i grupowe),
 • biblioterapię (współpraca z Biblioteką Publiczną w Czudcu w zakresie wypożyczania książek, czytelnictwo prasy codziennej i czasopism),
 • dramatoterapię (przygotowanie różnych form inscenizacji, zapraszanie grup teatralnych do DPS).

Pracownia muzyczno-komputerowa prowadzi zajęcia w zakresie:

 • muzykoterapii (słuchanie muzyki, nauka i gra na różnych instrumentach, śpiewanie piosenek, karaoke, zapraszanie zespołów muzycznych),
 • ludoterapii (gry i zabawy grupowe: gry w karty, gry planszowe, układanie puzzli, zajęcia relaksacyjne, taneczne, organizacja turniejów gier i zabaw logicznych),
 • zajęcia komputerowe (nauka obsługi komputera, nauka obsługi Internetu).

Ponadto w ramach zooterapii mieszkańcy opiekują się zwierzętami: psem Skipi i kotką Tosią. Codzienna opieka sprawowana jest również nad mieszkańcami akwarium znajdującego się w Świetlicy DPS.

W Pstrągowej Woli w ramach terapii zajęciowej proponowane są następujące formy zajęć:

 • plastyczne (wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik i materiałów: plastelina, sznurek, farby plakatowe i akrylowe, bibuła, decupage, witraż),
 • manualne (wycinanki, wyklejanki, odlewy gipsowe, puzzle),
 • ruchowe (codzienna gimnastyka poranna, wyjście na spacery, rozgrywki sportowe, m.in. siatkówka, tenis stołowy, darty),
 • muzyczne (słuchanie muzyki, radia, śpiewanie kolęd, piosenek, występy artystyczne),
 • kulinarne (wykonywanie potraw przez mieszkańców),
 • intelektualne (gra w warcaby, szachy, układanie puzzli, gra w gry typu memory),
 • integracyjne (wspólne spotkanie mieszkańców DPS Babica i Filii, rozgrywki sportowe, grill, wspólne przygotowywanie i obchodzenie świąt, uroczystości i imienin),
 • kulturalne (wyjazdy do kina, wyjazdy na przeglądy twórczości, wystawy prac, wycieczki),
 • biblioterapia (prowadzenie biblioteczki we współpracy z Biblioteką Publiczną w Czudcu, codzienne spotkanie z książką czytanie prasy codziennej i czasopism),
 • prowadzenie i pielęgnacja ogródka kwiatowego i warzywnego, dbanie o porządek wokół budynku,
 • opieka nad zwierzętami (pies Bruno i Tobby, prowadzenie akwarium).

Mieszkańcy bardzo chętnie angażują się we wszystkie inicjatywy prowadzone w ramach terapii zajęciowej.

Napisz do nas
Skip to content