O nas

Dom Pomocy Społecznej w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Strzyżowskiego. Do Domu przyjmowane są osoby (mężczyźni i kobiety) na podstawie decyzji wydanych z upoważnienia Starosty Strzyżowskiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Dom Pomocy Społecznej w Babicy funkcjonuje od 1994 […]

Aktualności

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT – Przetarg nieograniczony na dostawę żywności – warzywa, owoce, jaja – II półrocze 2016 r.

Babica , dnia 10.06.2016 r. znak sprawy: 62827-2016 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Babicy, Babica 2, 38-120 Czudec   Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzywa i jaja Postępowanie prowadzone w trybie: przetarg nieograniczony Kryterium oceny ofert: najniższa cena = 100 punktów […]

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności – warzywa, owoce, jaja – II półrocze 2016 r.

Czudec: Dostawa artykułów spożywczych Numer ogłoszenia: 62827 – 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Babicy , Babica […]

Uroczystość Bożego Ciała w Domu Pomocy Społecznej w Babicy

26 maj 2016 roku na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Babicy. Kilka dni wcześniej pracownicy domu pomocy przed budynkiem ustawili konstrukcję, która po dopełnieniu dekoracjami, kwiatami, ołtarzem i przenośnym tabernakulum utworzyły zewnętrzną dworską kaplicę. Przed nią tłumnie 26 maja 2016 zgromadzili się […]

Zobacz wszystkie wpisy »

Prace terapii

Prace terapii 2016_07_1

Prace terapii 2016

Terapia prace 2015r_06_1

Prace Mieszkańców

Decoupage_04

Decupage

IMG_0931

Terapia relaksacyjna

Galeria zdjęć domu

IMG_7237

Uroczystość Bożego Ciała w Domu Pomocy Społecznej w Babicy

Spartakiada w Sanoku 2016_02_1

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Sanoku

Tenis stołowy 2016_02_1

Turniej w Tenisa Stołowego

Wielkanoc 2016_06

Wielkanoc 2016