Przejdź do treści

Wolne miejsca w DPS w Babicy i Filii w Pstrągowej Woli

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli informuje, że aktualnie posiadamy wolne miejsca.

  Przyjmujemy osoby dorosłe (kobiety i mężczyzn), przewlekle psychicznie chore.
  Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej powinny zgłosić się z wnioskiem do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
  Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

  W celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat wolnych miejsc w naszych placówkach prosimy o kontakt telefoniczny z Dyrektorem lub Pracownikami socjalnymi. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

  Napisz do nas
  Skip to content