Przejdź do treści

PROJEKTY

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli informuje o otrzymaniu grantu w kwocie 421.000,00 zł na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach zadania pn. „Wspólnymi siłami pokonamy COVID-19”, – realizacja zadania w ramach grantu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

W ramach realizacji projektu grantowego wyposażyliśmy w pełni 4 izolatki.

Dokonaliśmy zarówno zakupu sprzętu jak i środków ochrony osobistej , co umożliwia nam działania przeciw rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wsród nich znalazły się m.in. koncentratory tlenu, ozonator powietrza, lampy UVC, krzesła kąpielowe, ozonator przenośny, opryskiwacze bezdotykowe.

Napisz do nas
Skip to content