Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych: 2019 r.

Więcej informacji pod linkiem: http://dps-babica.strzyzowski.pl/bip/index2.php?page=bip.php&under=18&grp=19

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych – warzywa i jaja: I półrocze 2019 r.

Więcej pod linkiem: http://dps-babica.strzyzowski.pl/bip/index2.php?page=bip.php&under=17&grp=19

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych – mięso i podroby: 2019 r.

Więcej informacji pod linkiem: http://dps-babica.strzyzowski.pl/bip/index2.php?page=bip.php&under=16&grp=19

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności – warzywa, owoce, jaja: II półrocze 2018 r.

Pliki do pobrania: 1. Ogłoszenie nr 565784-N-2018 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc) / (pdf) 3. Formularz ofertowy (doc) / (pdf) 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICY PRZEPROWADZANYCH W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Babicy przeprowadzanych w roku 2018 znajduje się pod w linku poniżej: Plan postępowań o udzielenie zamówienia_2018

Prace terapii

Prace terapii 2016

Prace Mieszkańców

Galeria zdjęć domu

XII Podkarpackie Święto Niepełnosprawnych

25-Lecie DPS w Rzeszowie