Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej w Babicy z filią w Pstrągowej Woli

Dom Pomocy Społecznej w Babicy

Dom Pomocy Społecznej w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Strzyżowskiego. Do Domu przyjmowane są osoby (mężczyźni i kobiety) na podstawie decyzji wydanych z upoważnienia Starosty Strzyżowskiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Dom Pomocy Społecznej w Babicy funkcjonuje od 1994 roku i przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 75 miejscami w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych.

Wydarzenia z życia domu

Aktualności

  • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli informuje, że aktualnie posiadamy wolne miejsca. Przyjmujemy osoby dorosłe (kobiety i mężczyzn), przewlekle psychicznie chore.Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej powinny zgłosić się z wnioskiem do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.Decyzję o…

    Wolne miejsca w DPS w Babicy i Filii w Pstrągowej Woli

  • W Wielką Sobotę spotkaliśmy się w Kaplicy naszego Domu, aby wspólnie się pomodlić. Ks. Kapelan Krzysztof Nogaj poświęcił pokarmy, zarówno na wielkanocnym stole, jak i w koszyczkach, które mieli ze sobą Panowie. Panie z Ochotnoczej Straży Pożarnej tradycyjnie towarzyszyły nam w tym wyjątkowym dniu.

    Święcenie pokarmów

  • Niech Wielkanocne Święto Zmartwychwstania Pańskiego przypomni nam o mocy nadziei i odrodzenia, jakie niesie ze sobą wiara w Jezusa Chrystusa. Radosna okazja połączy nas w modlitwie, dzieleniu się miłością oraz w duchu wzajemnej życzliwości. A blask Wielkanocy oświeci nasze serca i przyniesie nam pokój i błogosławieństwo

    Życzenia Wielkanocne

Filia w Pstrągowej Woli

W roku 2004 otworzono Filię w Pstrągowej Woli. Budynek Filii znajduje się w przysiółku zwanym Pstrągowa Wola. Powstał po zaadaptowaniu i rozbudowie pustostanu po szkole podstawowej. 25 miejsc w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych przeznaczone jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.

Galeria

Z życia domu

O nas

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby socjalno-bytowe, zdrowotne, opiekuńcze, społeczne i religijne.

Widok DPS od strony Wisłoka
Widok DPS od strony Wisłoka
Nasze filmy na YouTube

Filmy

Napisz do nas
Skip to content